rouwrituelen

Ornatus ritueelbegeleiding helpt u om op een passende en persoonlijke wijze afscheid te nemen van een dierbare overledene.

Er zijn veel mogelijkheden van viering, verdieping en bezinning bij het ingrijpende moment van afscheid nemen. Degene die de rouwceremonie leidt bespreekt met u deze mogelijkheden en zal u helpen om een inhoudsvolle, warme en troostbiedende afscheidsceremonie samen te stellen. U kunt ons hiervoor benaderen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie: ornatus@xs4all.nl

ontwikkelingen bij rouwRituelen

In ons land bestaan verschillende rituelen rond het afscheid. Gelovigen kennen afhankelijk van hun levensbeschouwing religieuze rituelen. Christenen kennen een viering in de kerk. Deze gaat vooraf aan de begrafenis op een kerkhof of de crematie in een crematorium. Rand-kerkelijken kiezen soms voor een woorddienst in een kerk geleid door een (niet-gewijde) voorganger. Niet-gelovigen kiezen vaak voor een afscheid in een crematorium, maar in enkele gevallen wordt een eigen locatie gezocht om met familie en vrienden op ceremoniele wijze stil te staan bij het afscheid. Er zijn dus vele mogelijkheden om goed afscheid te nemen.

Belangrijk hierbij is de persoon die de afscheidscermonie leidt. Hij bespreekt met u de vorm en inhoud en gaat voor bij het afscheid.